• വേറിട്ടൊരു വിചാരം…

  Written on 2009.12.02 | Category: Mind Crackers | Author: Meenukkutty

  ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്ന മഴത്തുള്ളികള്‍ക്കിടയില്‍ ,

  ഈ തണുത്ത കുളിര്‍ക്കാറ്റില്‍,

  ഈ പുതുപുലരിയിലെ മഞ്ഞുതുള്ളികള്‍ക്കിടയില്‍,
  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  അലക്കിയിട്ട തുണികളൊന്നും ഉണങ്ങുന്നില്ല….നിന്‍റെയോ?

  [P.S: എന്‍റെ സ്വന്തം മൊബൈലില്‍ വന്ന എസ്.എം.എസ് ആണ് ഇത്‌ …കോപ്പിറൈറ്റ്  പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് പ്ലീസ്…ഒരു കൌതുകം തോന്നി…  🙂 ]

  Written By : Meenukkutty